Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Uittreksels uit de akten van de Burgerlijke Stand

Wat?

Op de dienst Burgerlijke Stand kunt u terecht voor uittreksels en afschriften van verschillende akten van de burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en overlijdensakten). Deze afschriften kunt u nodig hebben wanneer u zich wendt tot andere instanties (bijvoorbeeld een sollicitatie of het openen van een dossier bij een bank).

Voor wie?

Voor elke persoon van wie er een akte werd geregistreerd te Denderleeuw.

 

Indien u of aanverwanten geboren, gehuwd, gescheiden of overleden zijn in Denderleeuw, kan u daarvan een akte verkrijgen op de burgerlijke stand. Ook personen die niet in België geboren, gehuwd, gescheiden of overleden zijn maar waarvan de akte in Denderleeuw werd overgeschreven kunnen een uittreksel uit de geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte verkrijgen.

 

Opgelet: de personen van wie de geboorte, het huwelijk, de echtscheiding of het overlijden in een andere gemeente werd geregistreerd moeten een uittreksel uit de akte opvragen in de gemeente van registratie.

Hoeveel kost het?

Een uittreksel of een afschrift wordt gratis afgeleverd.