Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Naamsverandering

Wat?

Om uiteenlopende redenen wenst men soms zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig. Om een voornaam of voornamen te veranderen is er een Ministerieel Besluit nodig. Beide procedures zijn min of meer identiek. De vorm van naamsverandering mag echter niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).

Wie?

De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingeleid door personen van Belgische nationaliteit, OVN-vluchtelingen en staatlozen. Bij de indiening van de aanvraag moet één van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond. De betrokkene zelf of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger moet dit verzoek inleiden.


Een verzoek rond de naamsverandering van een minderjarig kind (minder dan 18 jaar) moet gezamenlijk worden ingediend door beide ouders. Indien een vonnis de uitoefening van het ouderlijk gezag aan één ouder (de vader of de moeder) heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen.

Waar kan ik terecht?

U moet een schriftelijk verzoek richten aan:

Federale Overheidsdienst Justitie - Dienst naamsveranderingen

Waterloolaan 115
1000 Brussel

 

In uw verzoek moet u de volgende gegevens duidelijk vermelden:

 • de nieuwe aangevraagde familienaam;
 • de reden waarom u uw naam of die van uw kind wilt veranderen;
 • eventuele bewijsstukken die uw aanvraag kunnen ondersteunen.

Wat moet ik meesturen?

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte;
 • een recent bewijs van verblijfplaats;
 • een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
 • een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn als de aanvraag wordt ingewilligd (49 euro of 740 euro in geval van toevoeging van een naam of partikel of vervanging van een hoofdletter door een kleine letter).

Wat gebeurt daarna?

Wanneer het Koninklijk (naamsverandering) of Ministerieel Besluit (verandering voornaam of voornamen) gepubliceerd is krijgt men daarvan een uitgifte, en moet het saldo van het registratierecht betaald worden.


Binnen een termijn van 60 dagen na betaling van het saldo van het registratierecht moet de uitgifte van het besluit overhandigd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Binnen 15 dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar het besluit over in de registers van de burgerlijke stand, en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte.


De dienst Bevolking zal u een oproepingskaart toe sturen voor een nieuwe elektronische identiteitskaart.

Meer informatie?

Federale Overheidsdienst Justitie - Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

tel.: 02 542 67 01
tel.: 02 542 67 03
tel.: 02 542 66 75
fax: 02 542 70 23

E-mail: info@just.fgov.be

 

 

De procedure van naamsverandering staat uitgebreid beschreven op de website van de FOD Justitie. U kunt er ook de brochure over naamsveranderingen (PDF, 125 kB) van de FOD Justitie raadplegen.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Bevolking
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 680
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's