Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Adreswijziging vanuit een andere gemeente

Wat?

Als u verhuist naar Denderleeuw, moet u uw nieuw adres binnen de 8 dagen aan de dienst Bevolking melden. De politie komt vaststellen of u werkelijk op het gemelde adres verblijft. Vanaf de datum van deze vaststelling woont u officieel op dit nieuwe adres.

Wie?

U meldt zelf uw eigen adreswijziging.

 

Let wel:

 • als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, moet het gezinshoofd de aangifte doen voor alle gezinsleden;
 • als meerdere personen vanop een verschillend adres gaan samenwonen, moet elke persoon afzonderlijk een aangifte van adreswijziging doen;  
 • als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Hoe aanvragen?

 • persoonlijk aan het loket van de dienst Bevolking

 • online via het e-formulier
 • via mail naar bevolking@denderleeuw.be, met vermelding van:
  • naam, voornaam en rijksregisternummer van de aanvrager (=gezinshoofd)
  • contactgegevens van de aanvrager: telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • naam, voornaam, rijksregisternummer en verwantschap van de andere verhuizers (bv. echtgenoot, kinderen, ouders...)
  • het beroep van de verhuizers (indien van toepassing)
  • uw oude adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente)
  • uw nieuwe adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente) - Als u naar een appartement verhuist, geef dan ook het busnummer op!
  • datum van verhuis
  • het tijdstip dat de wijkagent best langskomt: voormiddag, namiddag, avond  

Hoe verloopt de procedure verder?

 • Na de aangifte komt de wijkagent vaststellen of de personen die hun adres wensen te wijzigen ook effectief op het adres wonen.
 • Binnen 2 weken na het bezoek van de wijkagent wordt u op de dienst Bevolking uitgenodigd om uw identiteitskaart of verblijfsvergunning en het inschrijvingsformulier van uw voertuigen aan te passen. 

Wat moet ik meebrengen naar de bevolkingsdienst?

(1) Bij de aangifte aan het loket:

 • uw identiteitskaart 

(2) Na het bezoek van de wijkagent:

 • uw identiteitskaart /verblijfsvergunning met bijhorende pin- en puk-codes. Indien u uw codes verloren bent, kan u steeds nieuwe codes aanvragen op de dienst Bevolking.
 • de identiteitskaarten / verblijfsvergunningen van alle gezinsleden die verhuisd zijn (met pin- en puk-codes)
 • het inschrijvingsbewijs van uw voertuigen
 • voor gehuwden: uw trouwboekje

Hoeveel kost het?

Een adreswijziging is gratis.

Meer informatie

Via de website van het rijksregister kan u meer informatie vinden over de regelgeving en de verschillende mogelijkheden omtrent een adreswijziging zoals bijvoorbeeld onder welke voorwaarden iemand kan ingeschreven worden op een referentieadres, welke maatregelen er moeten getroffen worden wanneer u verhuist naar het buitenland,...