Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Bijzonder Plan van Aanleg

Omdat de bestemmingen van het gewestplan vrij algemeen zijn, konden deze in de oude stedenbouwwetgeving via bijzondere plannen van aanleg (BPA's) verfijnd worden. De BPA's zijn bijgevolg hiërarchisch onderschikt aan het gewestplan. Vaak hebben BPA's de concrete inrichting van nieuwe woonwijken of industriegebieden als doelstelling.

 

Verschillende BPA's zijn van toepassing op delen van het grondgebied van de gemeente Denderleeuw:
• BPA Drevensveld (goedgekeurd MB 14/04/1981)
• BPA Stationswijk (goedgekeurd MB 14/09/1988)
• BPA Kasteelstraat (goedgekeurd MB 06/01/1987)

 

Boven vermelde BPA's kunnen geraadpleegd worden bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.