Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Ruimtelijk structuurplan Denderleeuw

Wat?

De hoeksteen van het ruimtelijk beleid is het structuurplan. In dit document geven de gemeenten, de provincies en het Vlaams gewest aan wat de klemtonen en doelstellingen zijn van het ruimtelijk beleid dat zij willen voeren.

 

Een structuurplan is eigenlijk een wetenschappelijk onderbouwde visie op het ruimtelijk beleid. Op basis van een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur en een aantal wetenschappelijke prognoses en behoefteberekeningen, wordt een beeld geschetst van de gewenste ruimtelijke structuur: hoe willen we dat onze ruimte er binnen een aantal jaar zal uitzien? Ruimtelijke structuurplannen zijn dus in het leven geroepen om een samenhangend ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Elke concrete bestemmingswijziging moet passen in de visie van het ruimtelijk structuurplan, en zo bijdragen aan de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur.

 

De Vlaamse overheid heeft sinds 1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Sinds 2004 hebben alle provincies een provinciaal ruimtelijk structuurplan. Op 27 augustus 2003 werd ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Denderleeuw goedgekeurd.

Termijn

Een ruimtelijk beleid moet je op lange termijn voeren. Daarom hebben ruimtelijke structuurplannen een planhorizon van 10 jaar of meer. Tegelijk moet het beleid kunnen inspelen op nieuwe trends en evoluties in de samenleving. Daarom worden structuurplannen tussentijds geëvalueerd en indien nodig herzien.

Hoe raadplegen?

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Denderleeuw kan worden geraadpleegd bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening of via downloads van de documenten

Meer informatie? 

Hieronder vindt u meer informatie over andere voor de gemeente Denderleeuw relevante ruimtelijke structuurplannen:

 

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • Willequet, BenoĆ®t
Verwante pagina's