Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Sociaal tarief elektriciteit en gas

Wat?

Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit is een gunstiger tarief dan u normaal zou betalen aan uw energieleverancier. Het wordt toegekend aan personen of gezinnen die bepaalde tegemoetkomingen ontvangen.


Elke leverancier of netbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen als u er recht op hebt. Het tarief is bij alle leveranciers gelijk. U hoeft dus niet van leverancier te veranderen om een gunstiger tarief te bekomen.

Voor wie?

U kan het sociaal tarief enkel aanvragen als u of iemand die bij u inwoont een van deze tegemoetkomingen krijgt:

  • een leefloon (OCMW);
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen;
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten met een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
  • een financiële steun van het OCMW aan iemand die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die door zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

Hoe aanvragen?

In principe wordt het sociaal tarief automatisch toegekend. Toch zijn er in de praktijk soms nog problemen waardoor u zelf nog een attest moet toesturen aan uw energieleverancier. Denkt u in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, maar heeft u het nog niet verkregen? Neem dan contact op met het OCMW.

Waar kunt u terecht?

Nuttige adressen waar u terecht kunt voor attesten:

 

FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 150

1000 Brussel

handiN@minsoc.fed.be

www.handicap.fgov.be

 

Rijksdienst voor Pensioenen

Centraal Bureau

Zuidertoren - Baraplein

1060 Brussel

0800 50 246

contactcenter.nl@rvp.fgov.be

 

OCMW Denderleeuw

Ten Kouter 20

9470 Denderleeuw

053 66 33 63

www.ocmwdenderleeuw.be