Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvraag organisatie van manifestaties

Wat?

In het kader van het veiligheidsbeleid van de gemeente moet de organisator voor de organisatie van een publieke manifestatie op openbaar of privé-domein een schriftelijke aanvraag richten naar het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

De organisator dient het aanvraagformulier vergezeld van de nodige documenten (plan) ten laatste twee maanden voor de datum van de manifestatie in bij de dienst Cultuur.

Hoe wordt de aanvraag verwerkt?

De aanvraag wordt behandeld door de cultuurdienst, die het advies inwint van de diensten Mobiliteit (opstellen van een specifiek politiereglement) en Ruimtelijke Ordening (afleveren nachtvergunning) en van de gemeentelijke brandweer (veiligheidsvoorschriften).


De gecoördineerde adviezen worden samen met de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Alle betrokken partijen en de lokale politie worden op de hoogte gebracht van de beslissing van het schepencollege.